set me @promotion เมนูจัดให้

set me @promotion เมนูจัดให้

as you like it เมนู ตามใจท่าน

as you like it เมนู ตามใจท่าน

left_banner

สั่งซื้อสั่งซื้อสินค้า

* ควรระบุวันที่เข้ารับบริการในช่องรายละเอียด

* การสั่งซื้อทางโทรศัพท์จะเป็นการดีที่สุด

* หากสั่งซื้อออนไลน์ อาจเกิดปัญหาล่าช้าหรือตกหล่นได้ ทางร้านไม่สามารถให้ความรับผิดชอบในส่วนนี้ได้