set me @promotion เมนูจัดให้

set me @promotion เมนูจัดให้

as you like it เมนู ตามใจท่าน

as you like it เมนู ตามใจท่าน

left_banner

ติดต่อร้านพงหลี


พงหลี ภัตตาคาร

10/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02 644 5037

แฟกซ์. 02 245 0023


แผนที่พงหลี ภัตตาคาร


แผนที่พงหลี ภัตตาคาร